پاورپوینت الگو های شهرسازی جدید یا نو شهرسازی

مطالب دیگر:
📜روش تحقیق (قسمت دوم)رشته حسابداری📜بیوشیمی(بخش اول)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام📜جزوه بیوشیمی(بخش دوم)📜مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام📜جزوه تغذیه دام وطیور📜زبان تخصصی رشته دامپروری گرایش تغذیه دام📜تحقیق در عملیات پیشرفته📜دانلود جزوه زبان تخصصی رشته ریاضی کاربردی.📜جزوه آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردی📜اکولوژي زراعی📜جزوه فیزیولوژي گیاهان زراعی📜جزوه گیاهان علوفه اي و صنعتی📜جزوه غلات و دیم کاري📜مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول)📜مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش دوم)📜جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران(بخش اول)📜کتاب تئوري سازمان مدیریت رشته مدیریت بازرگانی📜اندیشه هاي سیاسی غرب ،ایران و اسلام(بخش دوم)📜کتاب دروس تخصصی بازرگانی رشته مدیریت بازرگانی📜مجموعه تست (آمار)رشته مدیریت بازرگانی📜زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی📜سازمان هاي بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی📜مطالعات ویژه شهري رشته معماری گرایش شهرسازی📜اصول فقه (بخش )1 رشته فقه ، الهیات📜عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه ، الهیات
دانلود فایل پاورپوینت الگو های شهر سازی جدید یا نو شهرسازی،در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه مشخصات فایل تعداد صفحات19حجم2/517 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل پاورپوینت الگو های شهر سازی جدید یا نو شهرسازی ،در حجم 19 اسلاید ...

دانلود فایل پاورپوینت الگو های شهر سازی جدید یا نو شهرسازی،در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه


مشخصات فایل
تعداد صفحات19حجم2/517 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx
توضیحات کامل

پاورپوینت الگو های شهر سازی جدید یا نو شهرسازی ،در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
در اوایل قرن بیستم میلادى در حوزه طراحى مسكن، دو دیدگاه اصلى نهضت مدرن، كه توسط برخى پژوهشگران به خردگرایى و تجربه گرایى تعبیر شده اند، دو صورت كاملا مجزاى محله و مجموعه هاى خوداتكا را پیشنهاد كرده اند. بر اساس هر دو دیدگاه، مقصود اصلى طراحان استقرار نهاد اجتماعى محله در محیط هاى كالبدى طراحى شده بوده است. این هدف راخردگرایان با طراحى مبتنى بر تصور و پیش بینى زندگى اینده، و تجربه گرایان با استفاده از تجربیات گذشته مردم و طراحان، دنبال كرده اند. این دو دیدگاه فكرى در دو جریان "نهضت باغشهرها" و "كنگره مهمارى مدرن" به دو طریق مختلف تدوین شدند و هردو اثار اجتماعى و كالبدى مهمى بر طراحى مجموعه هاى مسكونى بعدى گذاشتند. "واحد همسایگى" پیشنهادى كلارنس پرى، كه توسط استاین و هنرى رایت در رادبرن به اجرا درامد و "واحدهاى مسكونى" پیشنهادى لوكوربوزیه در مارسى فرانسه، میتوانند مثال های این دو قطب متضاد طراحى محسوب شوند. مجموعه هاى مسكونى مرتفع با فضاهاى سبز مشترك و بلوك هاى مسكونى ساخته شده به مركزیت مدرسه و فضاهاى تجارى در شهرهاى مختلف دنیا نفوذ این دو مكتب فكرى را در كار طراحان نشان میدهند.
و...


فهرست مطالب:
الگوهاى عام اولیه
مفهوم الگویى محله
مفاهیم اصلى طرح رادبرن
جدول١- الگوهاى عام محله در نیمه اول قرن بیستم میلادى
جدول٢- الگوهاى محله در نیمه دوم قرن بیستم میلادى
محله هاى مسكونى سنتى جدید
جدول٣- تفاوت ها و مشتركات الگو هاى اخیر مسكن
توسعه محله سنتی


این فایل با فرمت پاورپوینت در 19 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل WORD طراحی پوسته سیتی سنتر آبادان و تاثیر آن در فضای شهری(10صفحه)


"